Spárování zařízení Bluetooth ve Windows (2023)

Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Další...Méně

S počítačem můžete spárovat různé druhy zařízení Bluetooth včetně klávesnic, myší, telefonů, reproduktorů aspousty dalších. K tomu musí mít počítač Bluetooth. Některé počítače, jako jsou přenosné počítače atablety, mají Bluetooth integrovaný. Pokud ji váš počítač nemá, můžete k jeho portu USB připojit adaptér Bluetooth srozhraním USB.

Windows 11Windows10Windows 8.1Windows 7

Než začnete, ujistěte se, že váš Windows 11 počítač podporuje Bluetooth. Další informace o tom, jak to zkontrolovat, najdete v článku Řešení problémů s Bluetooth ve Windows. Pokud potřebujete pomoc s přidáním zařízení bez funkcí Bluetooth, přečtěte si článek Přidání zařízení do počítače s Windows.

Zapnutí Bluetooth

Až zkontrolujete, že váš Windows 11 počítač podporuje Bluetooth, budete ho muset zapnout. Postup:

 • V Nastavení:Vyberte Start > Nastavení > zařízení Bluetooth & a pak zapněte Bluetooth .

 • V rychlém nastavení:Rychlé nastavení Bluetooth najdete tak, že vyberete ikonu Síť, Zvuk nebo Baterie () vedle času a data na pravé straně hlavního panelu. Vyberte Bluetooth a zapněte ho. Pokud je zapnutá bez připojených zařízení Bluetooth, může se zobrazit jako Nepřipojené .

  (Video) Jak připojit bluetooth sluchátka k PC (2020)

  Spárování zařízení Bluetooth ve Windows (1)Pokud v rychlém nastavení nevidíte Bluetooth, možná ho budete muset přidat. Další informace najdete v článku Změna oznámení a rychlého nastavení v Windows 11.

Spárování zařízení Bluetooth

 1. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Na počítači vyberte ikony Síť , Zvuk nebo Baterie () vedle času a data na pravé straně hlavního panelu.

 3. Postupujte podle dalších pokynů, pokud se zobrazí, a pak vyberte Hotovo.

Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

Spárování tiskárny nebo skeneru přes Bluetooth

 1. Tiskárnu nebo skener s Bluetooth zapněte a nastavte toto zařízení jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Vyberte Start > Nastavení > zařízení Bluetooth & > Tiskárny & skenery > Přidat zařízení. Počkejte, až se najdou blízké tiskárny, zvolte tu, kterou chcete použít, a pak vyberte Přidat zařízení.

Pokud máte potíže s instalací tiskárny nebo skeneru, podívejte se na článek Oprava problémů s tiskárnou nebo Instalace a použití skeneru ve Windows.

Spárování zařízení Bluetooth pomocí Rychlého párování

Rychlé párování v Windows 11 umožňuje rychle spárovat podporované zařízení Bluetooth s počítačem. Pokud zařízení Bluetooth podporuje Rychlé párování, obdržíte oznámení, když bude poblíž a nastavíte ho do režimu párování, aby bylo zjistitelné.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth, které podporuje Rychlé párování, a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se navštivte na web výrobce a vyhledejte další informace.

 2. Pokud rychlé párování používáte poprvé, vyberte ano, když se zobrazí dotaz, jestli chcete dostávat oznámení a používat rychlé párování.

 3. Když se zobrazí oznámení, že bylo nalezeno nové zařízení Bluetooth, vyberte Připojit.

Než začnete, ujistěte se, že váš počítač s Windows 10 podporuje Bluetooth. Další informace o tom, jak to zkontrolovat, najdete v článku Řešení problémů s Bluetooth ve Windows 10. Pokud potřebujete pomoct s přidáním zařízení bez Bluetooth, podívejte se na článek Přidání zařízení do počítače s Windows 10.

(Video) Jak připojit bluetooth sluchátka k PC - zapnout bluetooth na stolním PC ve Windows 10 - usb adapter

Zapnutí Bluetooth

Po kontrole, že váš počítač s Windows 10 podporuje Bluetooth, musíte Bluetooth zapnout. Postup:

V Nastavení:Vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiná zařízení a zapněte Bluetooth.

Zapnutí Bluetooth v Nastavení

V centru akcí:Centrum akcí najdete vedle zobrazení času a data na hlavním panelu. Na hlavním panelu vyberte Centrum akcí ( nebo ) a pak vyberte Bluetooth a zapněte ho. Pokud je tato možnost vypnutá, může se zobrazit jako Nepřipojeno.

Pokud v Centru akcí možnost Bluetooth nevidíte, můžete to změnit takto:

 • Rozbalte rychlé akce. Na hlavním panelu vyberte Centrum akcí ( nebo ) > Rozbalit. Bluetooth by se měl zobrazit tady. Zobrazí se jakoBluetoothneboNepřipojeno.

 • Přidejte Bluetooth do Centra akcí. Vyberte Start > Nastavení > Systémová oznámení > & akce > Rychlé akce. Přejděte naPřidat nebo odebrat rychlé akcea zapněte Bluetooth.

Poznámka:Další informace, jak můžete změnit to, které aplikace a nastavení se zobrazují v Centru akcí, najdete v článku Změna nastavení oznámení a akcí ve Windows 10.

Spárování náhlavní soupravy, reproduktoru nebo jiného zvukového zařízení přes Bluetooth

 1. Zapněte zvukové zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Na počítači vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiná zařízení > Přidat bluetooth nebo jiné zařízení > Bluetooth. Zvolte zařízení a postupujte podle dalších pokynů, pokud se zobrazí. Pak vyberte Hotovo.

  Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

Poznámka:Nevidíte své zvukové zařízení Bluetooth? Podívejte se, jak můžete opravit připojení ke zvukovým zařízením Bluetooth a bezdrátovým monitorům.

Spárování klávesnice, myši nebo jiného zařízení přes Bluetooth

 1. Zapněte Bluetooth klávesnici, myš nebo jiné zařízení a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte nazařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Na počítači vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiná zařízení > Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné zařízení > Bluetooth. Zvolte zařízení a postupujte podle dalších pokynů, pokud se zobrazí. Pak vyberte Hotovo.

Spárování tiskárny nebo skeneru přes Bluetooth

 1. Tiskárnu nebo skener s Bluetooth zapněte a nastavte toto zařízení jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

  (Video) Přidání reproduktorů podporujících technologii Bluetooth do Windows 10

 2. Vyberte Start > Nastavení > Zařízení > Tiskárny & skenery > Přidat tiskárnu nebo skener. Počkejte, než se vyhledají blízké tiskárny, pak zvolte tu, kterou chcete použít, a vyberte Přidat zařízení.

Pokud máte problémy s instalací tiskárny nebo skeneru, podívejte se na článekŘešení problémů s tiskárnouneboInstalace a používání skeneru ve Windows 10.

Spárování zařízení Bluetooth pomocí Rychlého párování

Rychlé párování ve Windows 10 umožňuje rychle spárovat podporované zařízení Bluetooth s osobním počítačem. Pokud zařízení Bluetooth podporuje Rychlé párování, obdržíte oznámení, když bude poblíž a nastavíte ho do režimu párování, aby bylo zjistitelné.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth, které podporuje Rychlé párování, a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se navštivte na web výrobce a vyhledejte další informace.

 2. Pokud rychlé párování používáte poprvé, vyberte ano , když se zobrazí dotaz, jestli chcete dostávat oznámení a používat rychlé párování.

 3. Když se zobrazí oznámení, že bylo nalezeno nové zařízení Bluetooth, vyberte Připojit.

 4. Po připojení vyberte Zavřít.

Než začnete, ujistěte se, že váš počítač s Windows 8 podporuje Bluetooth.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné.

  Způsob, jakým ho nastavíte jako zjistitelný, závisí na zařízení. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Vyberte Start > zadejte Bluetooth > v seznamu vyberte Nastavení Bluetooth .

 3. Zapněte Bluetooth > vyberte > pár zařízení.

 4. Postupujte podle zobrazených pokynů. Pokud se už žádné nezobrazí, je to vše a zařízení je připojené.

Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

Než začnete, ujistěte se, že váš počítač s Windows 7 podporuje Bluetooth.

 1. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné.

  Způsob, jakým ho nastavíte jako zjistitelný, závisí na zařízení. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce. Zapněte zařízení Bluetooth a nastavte ho jako zjistitelné. Způsob nastavení zjistitelnosti se u různých zařízení liší. Postup zjistíte na zařízení nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Vyberte Spustit Spárování zařízení Bluetooth ve Windows (3) > Zařízení a tiskárny.

 3. Vyberte Přidat zařízení > vyberte zařízení > Další.

 4. Pokud se zobrazí nějaké další pokyny, postupujte podle nich. Pokud se už žádné nezobrazí, je to vše a zařízení je připojené.

Zařízení Bluetooth a počítač se obvykle automaticky připojí, když jsou ve vzájemném dosahu a funkce Bluetooth je zapnutá.

(Video) Jak přehrávat hudbu z mobilu přes bluetooth ve Windows 10

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU INFORMAČNÍCH KANÁLŮ RSS

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse

Zeptejte se komunity

Získat podporu

(Video) Jak spárovat bluetooth klávesnici se zařízením

Kontakt

Videos

1. Jak spárovat mozkový čip s počítačem přes Bluetooth
(Štěkánka)
2. Support: Pairing an Edge® 830 with the Garmin Connect™ App (Apple)
(Garmin)
3. Jak zrušit spárování nebo odstranit zařízení?
(E-guide Renault)
4. Support: Getting Started with Varia™ RVR315 or RTL515
(Garmin)
5. Jak přenést data ze starého telefonu na nový pomocí WiFi Direct?
(Samsung Global CPC)
6. Nastaveni radia
(Tomáš Němec)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aracelis Kilback

Last Updated: 03/13/2023

Views: 6160

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aracelis Kilback

Birthday: 1994-11-22

Address: Apt. 895 30151 Green Plain, Lake Mariela, RI 98141

Phone: +5992291857476

Job: Legal Officer

Hobby: LARPing, role-playing games, Slacklining, Reading, Inline skating, Brazilian jiu-jitsu, Dance

Introduction: My name is Aracelis Kilback, I am a nice, gentle, agreeable, joyous, attractive, combative, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.